Учебен календар - 2018/2019 година


Учебен календар 2018/2019 година
               І срок - 17.09.2018 г.        
              ІІ срок - 06.02.2019 г.


                 Ваканции

 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. - есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. - коледна 05.02.2019 г. - междусрочна

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.   - пролетна
                    
                    Неучебни дни:
     21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
        23.05.2019 г. – втори ДЗИ
    25.05.2019 г. –неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост 
  Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 г.
        
31.05.2019 г. – I – IV клас