Географски области на България

 

https://www.thinglink.com/scene/1103659426801254402

 

    Географски термини   -     https://www.goconqr.com/en/p/14552326МОЯТА БЪЛГАРИЯ

МОЯТА БЪЛГАРИЯ е книга за младите българи, които искат да научат повече за историята на България.

 

Изтегли  в електронен вариант  тук:

http://www.moyata.bg/download/My_BULGARIA_.pdf


Първо българско царство


Да запомним!!!

 

Република България е страна в континента Европа. Разположена е в югоизточната част на Балканския полуостров. Столица – София.

 

Граници:

 

                На изток – Черно море

 

                На запад – Сърбия и Македония

 

                На север – Румъния

 

                На юг – Гърция и Турция

 

Символи на България – химн, знаме, герб

 

                Химн – „Мила родино

 

                Знаме – цветовете са бяло, зелено, червено

 

                Герб – Три лъва , които са символи на силата и могъществото. Те са стъпили върху дъбови клонки, между  които  е вплетен надпис „ Съединението прави силата“

 

Карта – умалено изображение на земната повърхност.

 

Условни знаци – знаци, с чиято помощ на картата са изобразени  различни обекти –  селища, пътища, низини, планини, морета и др.

 

 

 

Посоки на света – изток, запад, север, юг. 

 

Междинни – североизток, югоизток, югозапад, северозапад