МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА ЧЕТВЪРТИ, ПРЕДИ ПЕТИ КЛАС - НВО


МАТЕМАТИКА - ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ


МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 километър = 1000 метра

 

1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра

 

1 дм = 10 см = 100 мм     1 см = 10 мм
1 километър = 1000 метра
1 килограм = 1000 грама

 

1 тон = 1000 килограма

 

1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути       1 минута = 60 секунди

 

1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни

 

1 век = 100 години

 


Таблица за умножение

Устно смятане с числата до 100